San Bieito do inverno (21 de marzo)

Hoxe celebramos o día de San Bieito de Inverno dende a casa, e para recordalo compartimos esta pintura de cara o 1916 e atribuída a Joaquín Sánchez Peña, na que se pode ver a Praza de Fefiñáns chea de xente durante a procesión. Como curiosidade, a igrexa ao fondo coa escalinata orixinal, os xigantes e cabezudos, e incluso os Danzantes de Cobas aparecen representados. Tamén se poden ver as árbores da praza, o tiovivo e ata a rosquilleira.

Desta pintura dise que se trata dun retrato colectivo no que todos os representados eran perfectamente identificables, e a moitos deles aínda lle poñemos nome. Por iso imos a facer un pequeno xogo! Sabedes onde están Ramón Cabanillas, recén chegado de Cuba, Valle Inclán, que pon entón vivía moi cerca do pazo, Miguel Gil Casares e Joaquina Armada Losada, donos do pazo naqueles tempos, Joaquín Sánchez Peña, xunto coa súa nai e o seu can, e a Infanta Isabel “A Chata” que chegaba dos baños de Mondariz?

Atopáchedelos?


Hoy celebramos el día de San Benito de Invierno desde casa, y para recordarlo compartimos esta pintura de hacia 1916 atribuída a Joaquín Sánchez Peña, en la que se puede ver la Plaza de Fefiñáns llena de gente durante la procesión. Como curiosidad, la iglesia al fondo con la escalinata original, los gigantes y cabezudos, e incluso los Danzantes de Cobas aparecen representados. También se puede ver los árboles de la plaza, el tiovivo y también a la rosquillera.

De esta pintura se dice que se trata de un retrato colectivo en el que todos los representados eran perfectamente identificables, y a muchos de ellos aún le ponemos nombre. Por eso, vamos a hacer un pequeño juego! ¿Sabéis donde están Ramón Cabanillas, recién llegado de Cuba, Valle Inclán, que por entonces vivía muy cerca del pazo, Miguel Gil Casares y Joaquina Armada Losada, dueños del pazo en aquellos tiempos, Joaquín Sánchez Peña, junto a su madre y su perro, y la Infanta Isabel “La Chata” que llegaba de sus baños de Mondariz?

¿Los habéis encontrado?

Procesión de San Benito na Praza de Fefiñáns