18 de Abril | Día Internacional dos Monumentos e Sitios

O 18 de abril celébrase o día Internacional dos Monumentos e Sitios. O Pazo de Fefiñáns, declarado Ben de Interese Cultural no 2012, é un dos monumentos civís máis importantes de Galicia. Comezouse a construir a finais do século XVI pola familia Sarmiento e Valadares, señores da vila de Fefiñáns, para ser terminado cara finais do século XVII. Na súa construción aprézase a influencia de dous estilos arquitectónicos presentes naquel momento: o renacemento e o barroco. Xa en declive, o estilo renacentista quedou reflexado na decoración da fachada con frontóns e medallóns decorados con diversos bustos, os cales representaban dende membros da familia ata reis e personaxes históricos. Os escudos, gárgolas de canóns e disposición arquitectónica do pazo en L arredor dunha gran praza, nun inicio patio no que levar a cabo o mercado, responden á influencia barroca que tanta importancia tivo en Galicia. A gran torre almenada marcaba a xurisprudencia da que gozaban sobre o terreo os señores do pazo, influenciada polas torres dos castelos medievais, aínda que sen intención defensiva. Do outro lado atopamos a ponte ou Arco de Fefiñáns, que comunicaba ámbalas hortas do pazo, separadas polo camiño real, ao pé do que se atopa unha torre mirador, hoxe coñecida popularmente como Torre do Homenaxe.


El 18 de Abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. El Pazo de Fefiñáns, declarado Bien de Interés Cultural en el 2012, es una de los monumentos civiles más importantes de Galicia. Se empezó a construir a finales del siglo XVI por la familia Sarmiento y Valladares, señores de la villa de Fefiñáns, para ser terminado hacia finales del siglo XVII. En su construcción se aprecia la influencia de dos estilos arquitectónicos presentes en aquel momento: el renacimiento y el barroco. Ya en declive, el estilo renacentista quedó reflejado en la decoración de la fachada con frontones y medallones decorados con diversos bustos, los cuales representaban desde miembros de la familia hasta reyes y personajes históricos. Los escudos, gárgolas de cañones y la disposición arquitectónica del pazo en L alrededor de una gran plaza, en un principio patio en el que llevar a cabo el mercado, responden a la influencia barroca que tanta importancia tuvo en Galicia. La gran torre almenada marcaba la jurisprudencia de la que gozaban sobre el terreno los señores del pazo, influenciada por las torres de los castillos medievales, aunque sin su intención defensiva. Del otro lado nos encontramos el puente o Arco de Fefiñáns, que comunicaba ambas huertas del pazo, separadas por el camino real, al pié del que se encuentra una torre mirador, hoy conocida popularmente como Torre del Homenaje.

Fefiñáns. Día Internacional monumentos

Gil Armada

En 1996 nuestra empresa Gil Armada, comenzó a fabricar los aguardientes y licores.

El albariño ya desde comienzos del s.XX se comercializa en el Pazo de Fefiñáns (la casa familiar) pero hasta 1990 no se creó la marca que llevaba el nombre de su autor: Joaquín Gil Armada. En el 96 con el relevo de la segunda generación la marca unificó todos sus productos con el nombre Gil Armada.

Seguimos desde entonces con esas tres líneas de trabajo: cuidando con esmero los viñedos de albariño, la destilería artesanal y la fábrica de licores.

En estos días difíciles no podemos ofrecer las visitas guiadas por los viñedos y el pazo, ni catas comentadas del albariño y licores para poder así disfrutar con todos los sentidos del sabor y del entorno con las personas que nos acompañan. Pero hasta entonces, seguimos enviando a domicilio nuestros productos para que ayudados por el sabor, nuestra imaginación complete el resto de sentidos.

Si estáis interesados en recibir nuestros productos en vuestro domicilio podéis poneros en contacto en el mail:

gilarmada@pazodefefinans.com

ó llamando al 660078252.

 

Gracias.

Un moble moi especial

O Pazo de Fefiñáns conta con numerosas pezas de mobiliario que datan dos séculos XVII, XVIII e XIX. Unha das máis antigas e esta arca de madeira da segunda metade do século XVII. A tradición oral di que pertenceu a Fernando de Valadares, señor de Fefiñáns encargado de rematar a construción do pazo, ademais de ser o II Vizconde de Fefiñáns e o gobernador da vila de Ostende, en Flandes.

Estas pezas mobiliarias eran moi empregadas dende a Idade Media debido aos continuos desprazamentos de residencia dos señores. A súa utilidade era moi variada, xa que servían de maleta, mesa, armario, moble auxiliar e mesmo de cama!
———–
El Pazo de Fefiñáns cuenta con numerosas piezas de mobiliario que datan de los siglos XVII, XVIII y XIX. Una de las más antiguas es esta arca de madera de la segunda mitad del siglo XIX. La tradición oral dice que perteneció a Fernando de Valladares, señor de Fefiñáns encargado de terminar la construcción del pazo, además de ser el II Vizconde de Fefiñáns y el gobernador de la villa de Ostende, en Flandes.

Estas piezas mobiliarias eran muy usadas desde la Edad Media debido a los continuos desplazamientos de residencia de los señores. Su utilidad era múltiple, ya que servían de maleta, mesa, armario, mueble auxiliar e incluso de cama!

Arca s. XVII. Pazo de Fefiñáns

O arco de Fefiñáns

Aló polo ano 1922 realizáronse os primeiros linogravados en Galicia da man de Castelao e a revista Alborada. Carlos Sobrino é un dos introdutores desta técnica na Escola Linoleísta de Pontevedra por aquelas datas. Nas súas obras sempre buscaba escenografías con un gran protagonismo da arquitectura histórica, como ben vemos neste caso con esta representación do Arco de Fefiñáns.

No pazo podemos atopar este linogravado dedicado a Miguel Gil Casares e firmado por Carlos Sobrino, no que se ve a balaustrada pétrea da ponte que une as dúas hortas, co seu correpondente escudo central e o arco sobre o que se sustenta, así como a porta que da acceso ao xardín dende a praza coa balaustrada superior. Ocupa o punto central da composición a fermosa cúpula que remata o lateral da ponte.

___________________________________________

Allá por el año 1922 se realizaron los primeros linogravados en Galicia de la mano de Castelao y la revista Alborada. Carlos Sobrino es uno de los introductores de esta técnica en la Escuela Linoleísta de Pontevedra por aquellos años. En sus obras siempre buscaba escenografías con un gran protagonismo de la arquitectura histórica, como bien vemos en este caso con esta representación del Arco de Fefiñáns.

En el pazo podemos encontrar este linograbado dedicado a Miguel Gil Casares y firmado por Carlos Sobrino, en el que se ve la balaustrada pétrea del puente que une las dos huertas, con su correspondiente escudo central y el arco sobre el que se sustenta, así como la puerta que da acceso al jardín desde la plaza con la balaustrada superior. Ocupa el punto central de la composición la hermosa cúpula que remata el lateral del puente.

Carlos Sobrino, Arco de Fefiñáns

O reloxo de paisaxe de Fefiñáns

O tempo segue a pasar e cada día estamos un pouco máis cerca de volver á normalidade. Por iso hoxe querémosvos ensinar unha das pezas máis curiosas que se conservan no Pazo de Fefiñáns: este reloxo de paisaxe do século XIX que, como podedes escoitar, segue a funcionar coma o primeiro día.
Este tipo de reloxos fabricábanse en Francia, Holanda e Inglaterra, e como vedes a maquinaria de corda quedaba agochada tras unha paisaxe pintada ao óleo. Nesa paisaxe engadíase un elemento arquitectónico que xustificara a apertura do oco pola que meter a pequena esfera do reloxo.
Recordade, cada día queda menos.
Saúde!
…………………………..
El tiempo sigue pasando y cada día estamos un poco más cerca de recuperar la normalidad. Por eso hoy os queremos enseñar una de las piezas más curiosas que se conservan en el Pazo de Fefiñáns: este reloj de paisaje del siglo XIX que, como podéis escuchar, sigue funcionando como el primer día.
Este tipo de relojes se fabricaban en Francia, Holanda e Inglaterra, y como veis la maquinaria de cuerda quedaba escondida detrás de un paisaje pintado al óleo. En ese paisaje se añadía algún elemento arquitectónico que justificase la apertura del hueco por el que meter la pequeña esfera del reloj.
Recordad, cada día queda menos.
¡Salud!