O arco de Fefiñáns

Aló polo ano 1922 realizáronse os primeiros linogravados en Galicia da man de Castelao e a revista Alborada. Carlos Sobrino é un dos introdutores desta técnica na Escola Linoleísta de Pontevedra por aquelas datas. Nas súas obras sempre buscaba escenografías con un gran protagonismo da arquitectura histórica, como ben vemos neste caso con esta representación do Arco de Fefiñáns.

No pazo podemos atopar este linogravado dedicado a Miguel Gil Casares e firmado por Carlos Sobrino, no que se ve a balaustrada pétrea da ponte que une as dúas hortas, co seu correpondente escudo central e o arco sobre o que se sustenta, así como a porta que da acceso ao xardín dende a praza coa balaustrada superior. Ocupa o punto central da composición a fermosa cúpula que remata o lateral da ponte.

___________________________________________

Allá por el año 1922 se realizaron los primeros linogravados en Galicia de la mano de Castelao y la revista Alborada. Carlos Sobrino es uno de los introductores de esta técnica en la Escuela Linoleísta de Pontevedra por aquellos años. En sus obras siempre buscaba escenografías con un gran protagonismo de la arquitectura histórica, como bien vemos en este caso con esta representación del Arco de Fefiñáns.

En el pazo podemos encontrar este linograbado dedicado a Miguel Gil Casares y firmado por Carlos Sobrino, en el que se ve la balaustrada pétrea del puente que une las dos huertas, con su correspondiente escudo central y el arco sobre el que se sustenta, así como la puerta que da acceso al jardín desde la plaza con la balaustrada superior. Ocupa el punto central de la composición la hermosa cúpula que remata el lateral del puente.

Carlos Sobrino, Arco de Fefiñáns