Repetimos las visitas al jardín del Pazo

Con la intención de poner a disposición de los vecinos un espacio natural del que gozar, este pasado martes se llevó a cabo la apertura de las huertas, viñedos y bosque del Pazo de Fefiñáns de manera gratuita para que pudiesen acercarse todos aquellos que lo desearan, tras efectuar su reserva previa.

El éxito alcanzado por la iniciativa, con una gran cantidad de reservas efectuadas y más de medio centenar de visitantes en la primera sesión, hicieron que se ampliase el horario y se repita la experiencia el próximo martes 16 de junio, para que puedan acercarse las cerca de setenta personas que no pudieron hacerlo el día 9, siendo ya muy pocas las plazas que quedan libres.

Se espera que en el futuro se vuelva a repetir esta experiencia, pero a todos aquellos que no puedan esperar, recordamos que las visitas guiadas al Pazo de Fefiñáns ya están de nuevo realizándose, las cuales incluyen los salones del pazo, la huerta pequeña, el puente y la huerta grande con el viñedo, el bosque y la destilería.

Para más información, los interesados podrán ponerse en contacto con la Bodega Gil Armada en los teléfonos 986524877 e 660078252, o bien en el correo electrónico gilarmada@pazodefefinans.com. También en la tienda de la bodega, situada en el pazo, la cual se encuentra abierta al público.

IMG_20200609_183912972_HDR

O MARTES 9 DE XUÑO AS HORTAS E O BOSQUE DO PAZO DE FEFIÑÁNS ABREN DE MANEIRA GRATUÍTA BAIXO RESERVA PREVIA

Foto visita gratuita jardines

Trala situación acontecida durante os últimos meses, todos desexamos volver á normalidade e desfrutar ao aire libre da natureza. Por este motivo, a Adega Gil Armada propón abrir de xeito gratuíto un dos espazos naturais máis importantes situados no corazón de Cambados.

O acontecemento terá lugar o vindeiro martes 9 de xuño pola tarde, de 16:30 a 19:00. Todos aqueles que desexen achegarse, deberán facelo baixo reserva previa para garantir a seguridade e evitar aglomeracións. Poden facelo poñéndose en contacto coa Adega Gil Armada no enderezo electrónico gilarmada@pazodefefinans.com ou ben directamente na tenda situada na praza de Fefiñáns, e que xa se atopa aberta ao público. No momento de facer a reserva, asignaráselle unha hora para poder achegarse e realizar a súa visita.

Durante o paseo, poderán percorrer a horta grande do pazo para coñecer a variedade de especies botánicas, camiñar entre un dos viñedos máis antigos do Salnés, e adentrarse no bosque de Fefiñáns, un espazo natural protexido onde medran numerosas especies de árbores autóctonas, moitas delas centenarias. Para rematar, poderán coñecer tamén a destilería artesanal da adega Gil Armada, situada a carón da Terraza baixo o Magnolio.

Con esta proposta, desexamos ofrecer unha experiencia que sirva para valorar un dos espazos naturais que temos en Cambados, e que propicie un momento de desconexión e relax a todos aqueles que se acheguen.

18 de Abril | Día Internacional dos Monumentos e Sitios

O 18 de abril celébrase o día Internacional dos Monumentos e Sitios. O Pazo de Fefiñáns, declarado Ben de Interese Cultural no 2012, é un dos monumentos civís máis importantes de Galicia. Comezouse a construir a finais do século XVI pola familia Sarmiento e Valadares, señores da vila de Fefiñáns, para ser terminado cara finais do século XVII. Na súa construción aprézase a influencia de dous estilos arquitectónicos presentes naquel momento: o renacemento e o barroco. Xa en declive, o estilo renacentista quedou reflexado na decoración da fachada con frontóns e medallóns decorados con diversos bustos, os cales representaban dende membros da familia ata reis e personaxes históricos. Os escudos, gárgolas de canóns e disposición arquitectónica do pazo en L arredor dunha gran praza, nun inicio patio no que levar a cabo o mercado, responden á influencia barroca que tanta importancia tivo en Galicia. A gran torre almenada marcaba a xurisprudencia da que gozaban sobre o terreo os señores do pazo, influenciada polas torres dos castelos medievais, aínda que sen intención defensiva. Do outro lado atopamos a ponte ou Arco de Fefiñáns, que comunicaba ámbalas hortas do pazo, separadas polo camiño real, ao pé do que se atopa unha torre mirador, hoxe coñecida popularmente como Torre do Homenaxe.


El 18 de Abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. El Pazo de Fefiñáns, declarado Bien de Interés Cultural en el 2012, es una de los monumentos civiles más importantes de Galicia. Se empezó a construir a finales del siglo XVI por la familia Sarmiento y Valladares, señores de la villa de Fefiñáns, para ser terminado hacia finales del siglo XVII. En su construcción se aprecia la influencia de dos estilos arquitectónicos presentes en aquel momento: el renacimiento y el barroco. Ya en declive, el estilo renacentista quedó reflejado en la decoración de la fachada con frontones y medallones decorados con diversos bustos, los cuales representaban desde miembros de la familia hasta reyes y personajes históricos. Los escudos, gárgolas de cañones y la disposición arquitectónica del pazo en L alrededor de una gran plaza, en un principio patio en el que llevar a cabo el mercado, responden a la influencia barroca que tanta importancia tuvo en Galicia. La gran torre almenada marcaba la jurisprudencia de la que gozaban sobre el terreno los señores del pazo, influenciada por las torres de los castillos medievales, aunque sin su intención defensiva. Del otro lado nos encontramos el puente o Arco de Fefiñáns, que comunicaba ambas huertas del pazo, separadas por el camino real, al pié del que se encuentra una torre mirador, hoy conocida popularmente como Torre del Homenaje.

Fefiñáns. Día Internacional monumentos

Gil Armada

En 1996 nuestra empresa Gil Armada, comenzó a fabricar los aguardientes y licores.

El albariño ya desde comienzos del s.XX se comercializa en el Pazo de Fefiñáns (la casa familiar) pero hasta 1990 no se creó la marca que llevaba el nombre de su autor: Joaquín Gil Armada. En el 96 con el relevo de la segunda generación la marca unificó todos sus productos con el nombre Gil Armada.

Seguimos desde entonces con esas tres líneas de trabajo: cuidando con esmero los viñedos de albariño, la destilería artesanal y la fábrica de licores.

En estos días difíciles no podemos ofrecer las visitas guiadas por los viñedos y el pazo, ni catas comentadas del albariño y licores para poder así disfrutar con todos los sentidos del sabor y del entorno con las personas que nos acompañan. Pero hasta entonces, seguimos enviando a domicilio nuestros productos para que ayudados por el sabor, nuestra imaginación complete el resto de sentidos.

Si estáis interesados en recibir nuestros productos en vuestro domicilio podéis poneros en contacto en el mail:

gilarmada@pazodefefinans.com

ó llamando al 660078252.

 

Gracias.

Un moble moi especial

O Pazo de Fefiñáns conta con numerosas pezas de mobiliario que datan dos séculos XVII, XVIII e XIX. Unha das máis antigas e esta arca de madeira da segunda metade do século XVII. A tradición oral di que pertenceu a Fernando de Valadares, señor de Fefiñáns encargado de rematar a construción do pazo, ademais de ser o II Vizconde de Fefiñáns e o gobernador da vila de Ostende, en Flandes.

Estas pezas mobiliarias eran moi empregadas dende a Idade Media debido aos continuos desprazamentos de residencia dos señores. A súa utilidade era moi variada, xa que servían de maleta, mesa, armario, moble auxiliar e mesmo de cama!
———–
El Pazo de Fefiñáns cuenta con numerosas piezas de mobiliario que datan de los siglos XVII, XVIII y XIX. Una de las más antiguas es esta arca de madera de la segunda mitad del siglo XIX. La tradición oral dice que perteneció a Fernando de Valladares, señor de Fefiñáns encargado de terminar la construcción del pazo, además de ser el II Vizconde de Fefiñáns y el gobernador de la villa de Ostende, en Flandes.

Estas piezas mobiliarias eran muy usadas desde la Edad Media debido a los continuos desplazamientos de residencia de los señores. Su utilidad era múltiple, ya que servían de maleta, mesa, armario, mueble auxiliar e incluso de cama!

Arca s. XVII. Pazo de Fefiñáns

O arco de Fefiñáns

Aló polo ano 1922 realizáronse os primeiros linogravados en Galicia da man de Castelao e a revista Alborada. Carlos Sobrino é un dos introdutores desta técnica na Escola Linoleísta de Pontevedra por aquelas datas. Nas súas obras sempre buscaba escenografías con un gran protagonismo da arquitectura histórica, como ben vemos neste caso con esta representación do Arco de Fefiñáns.

No pazo podemos atopar este linogravado dedicado a Miguel Gil Casares e firmado por Carlos Sobrino, no que se ve a balaustrada pétrea da ponte que une as dúas hortas, co seu correpondente escudo central e o arco sobre o que se sustenta, así como a porta que da acceso ao xardín dende a praza coa balaustrada superior. Ocupa o punto central da composición a fermosa cúpula que remata o lateral da ponte.

___________________________________________

Allá por el año 1922 se realizaron los primeros linogravados en Galicia de la mano de Castelao y la revista Alborada. Carlos Sobrino es uno de los introductores de esta técnica en la Escuela Linoleísta de Pontevedra por aquellos años. En sus obras siempre buscaba escenografías con un gran protagonismo de la arquitectura histórica, como bien vemos en este caso con esta representación del Arco de Fefiñáns.

En el pazo podemos encontrar este linograbado dedicado a Miguel Gil Casares y firmado por Carlos Sobrino, en el que se ve la balaustrada pétrea del puente que une las dos huertas, con su correspondiente escudo central y el arco sobre el que se sustenta, así como la puerta que da acceso al jardín desde la plaza con la balaustrada superior. Ocupa el punto central de la composición la hermosa cúpula que remata el lateral del puente.

Carlos Sobrino, Arco de Fefiñáns

O reloxo de paisaxe de Fefiñáns

O tempo segue a pasar e cada día estamos un pouco máis cerca de volver á normalidade. Por iso hoxe querémosvos ensinar unha das pezas máis curiosas que se conservan no Pazo de Fefiñáns: este reloxo de paisaxe do século XIX que, como podedes escoitar, segue a funcionar coma o primeiro día.
Este tipo de reloxos fabricábanse en Francia, Holanda e Inglaterra, e como vedes a maquinaria de corda quedaba agochada tras unha paisaxe pintada ao óleo. Nesa paisaxe engadíase un elemento arquitectónico que xustificara a apertura do oco pola que meter a pequena esfera do reloxo.
Recordade, cada día queda menos.
Saúde!
…………………………..
El tiempo sigue pasando y cada día estamos un poco más cerca de recuperar la normalidad. Por eso hoy os queremos enseñar una de las piezas más curiosas que se conservan en el Pazo de Fefiñáns: este reloj de paisaje del siglo XIX que, como podéis escuchar, sigue funcionando como el primer día.
Este tipo de relojes se fabricaban en Francia, Holanda e Inglaterra, y como veis la maquinaria de cuerda quedaba escondida detrás de un paisaje pintado al óleo. En ese paisaje se añadía algún elemento arquitectónico que justificase la apertura del hueco por el que meter la pequeña esfera del reloj.
Recordad, cada día queda menos.
¡Salud!

LOS VIÑEDOS GIL ARMADA

Gil Armada tiene dos viñedos de albariño con características bien diferenciadas y situados en dos fincas de su propiedad.

El viñedo histórico de Fefiñáns que se encuentra en el interior del recinto amurallado, es muy especial. Su antigüedad se remonta al inicio de la construcción del pazo alrededor de 1640. Estas cepas de albariño tienen muy diferentes edades. Unas son muy antiguas, de pie directo, con mucha historia acumulada en sus cuidados y otras, de épocas posteriores a la filoxera, ya con diferentes portainjertos. Para aumentar la diversidad de clones hay también otras cepas jóvenes, ya más estandarizadas, procedentes de nuestra selección.

El entorno influye de manera muy significativa en la calidad de esta uva. A partir de la primavera, los brotes crecen protegidos de los posibles fríos de marzo y los vientos de junio. A medida que se van desarrollando los racimos acercándose la maduración, intervienen tres factores principales: el calor acumulado en las murallas de piedra, el continuo discurrir de la Fuente del Pez situada al sur del viñedo, y el más determinante, el bosque que asoma al norte, aportando el frescor y los aromas a verde que recoge la pruina que recubre la piel de las uvas. En este momento, a fines e marzo, la brotación de las primeras yemas es exhuberante.

 

El segundo viñedo es más reciente. Está en San Fardán, donde ya existía un antiguo viñedo de albariño y otras variedades tintas autóctonas muy interesantes, ahora en recuperación. Está muy cerca, en Tremoedo, enfrente de la torre que lleva su nombre y tiene treinta años. Es una zona alta de ladera, con clima más frío que el de Fefiñáns en invierno, y un sol que puede ser intenso en verano si no contase con numerosos árboles, sobreiras, carballos, abelairas, salgueiros, espinos, etc., que crecen silvestres por doquier.

Como consecuencia de los proyectos de investigación realizados para conjugar la calidad en aromas y otros atributos con el sistema de conducción de la vid, se conservan tres tipos: parras tradicionales, espalderas altas y un sistema vertical descendente. Y eso siempre con la preocupación de lograr las mejores condiciones de manejo para sus cuidadores.

En el prado, el Regato da Rochela, alegra los días de sus diferentes estaciones. Se trata de un entorno singular.

Ambos viñedos producen albariño de mucha calidad, con contenidos muy equilibrados en azúcares y ácidos, pero con las diferencias en aromas y otros muchos componentes debidas a sus particulares condiciones.

El viñedo histórico, además de presentar en general más graduación, tiene una connotación especial salina, debido a su proximidad al mar. En cambio, el otro, el de San Fardán, es de monte, y como tal no puede ignorar la presencia de los aromas rudos del toxo, la xesta, el breixo y los deliciosos de las sobreiras y carballos que lo rodean.

A vida no bosque de Fefiñáns

Estes días o bosque de Fefiñáns goza dun silencio especial grazas ao que podemos escoitar o canto dos diferentes tipos de paxaros que o habitan. Lavercas, verderoles, miñatos, corvos, mouchos… manteñen vivo este espazo. Buxos, carballos, castiñeiros, freixos, arces, acivros… encheno de cor coas súas follas, recordando que a primavera segue a medrar na natureza.

_________________________________________________

Estos días el bosque de Fefiñáns goza de un silencio especial gracias al que podemos escuchar el canto de los diferentes tipos de aves que lo habitan. Alondras, verderones, aguilillas, cuervos, mochuelos… mantienen vivo este espacio. Bojs, robles, castaños, fresnos, arces, acebos… lo llenan de color con sus hojas, recordando que la primavera sigue creciendo en la naturaleza.